info@winstinzicht.nl  |   +31 40 240 7227

Privacyverklaring Novantuno Advies

Novantuno Advies (tevens handelend onder de naam Winstinzicht), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 74772260 en gevestigd te Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Novantuno Advies / Winstinzicht
Torenallee 20, (kantoor 4.076), 5617 BC Eindhoven
T. +31 40 240 7227
Contactpersoon: Marc den Ouden. Voor vragen over deze privacyverklaring kun je mij bereiken via privacy@novantuno.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Novantuno Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een afspraak te maken via deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via het e-mailadres bovenaan deze pagina, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom wij gegevens nodig hebben
Novantuno Advies verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Contact met je te kunnen opnemen over de dienstverlening die je bij Novantuno Advies afneemt of de afspraak die je online met ons hebt ingepland
 • Om onze dienstverlening op een goede manier te kunnen uitvoeren
 • Om als belastingadvies- & administratiekantoor te voldoen aan voor ons geldende wettelijke regelgeving omtrent compliance en WWFT.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en te informeren indien belangrijke wetgeving die van toepassing is op jouw situatie wijzigt.
 • Novantuno Advies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Novantuno Advies zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn minimaal de wettelijke bewaartermijn(en).

Delen van persoonsgegevens met derden
Novantuno Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Novantuno Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het in kaart brengen van de bezoekersstatistieken op onze website.
Novantuno Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Om onze websitebezoekers in kaart te brengen maakt Novantuno Advies gebruik van het privacy vriendelijke analytics systeem: Matomo Analytics. Dit systeem draait op de Nederlandse server van onze hostingprovider Vimexx. De bezoekersstatistieken die wij via Matomo verzamelen over onze website en de bezoekers van onze website is 100% eigendom van Novantuno Advies en is niet inzichtelijk voor derden en is beveiligd opgeslagen. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken voor marketingdoeleinden.

Wat zijn Cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het e-mailadres boven of onderaan deze privacyverklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Novantuno Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jou verzoek reageren.

De mogelijkheid om gegevens op verzoek te verwijderen kan worden beperkt door wettelijke of beroepsmatige interpretatie.

Beveiliging
Novantuno Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Novantuno Advies.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kan je een e-mail sturen aan: privacy@novantuno.eu

Eindhoven, 8 november 2022

© Copyright 2024 | Website door Companyfuel